GITALK 1.4.0 CDNs

Description Gitalk is a modern comment component based on Github Issue and Preact.
Website http://gitalk.github.io
Sources URL https://github.com/gitalk/gitalk
Version 1.4.0 See all versions
Latest stable version 1.6.2
Latest version 1.6.2
Content Delivery Networks cdnjs

CDN links

File name CDN URL
gitalk.css cdnjs https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gitalk/1.4.0/gitalk.css
gitalk.css.map cdnjs https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gitalk/1.4.0/gitalk.css.map
gitalk.js cdnjs https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gitalk/1.4.0/gitalk.js
gitalk.js.map cdnjs https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gitalk/1.4.0/gitalk.js.map
gitalk.min.css cdnjs https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gitalk/1.4.0/gitalk.min.css
gitalk.min.css.map cdnjs https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gitalk/1.4.0/gitalk.min.css.map
gitalk.min.js cdnjs https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gitalk/1.4.0/gitalk.min.js
gitalk.min.js.map cdnjs https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gitalk/1.4.0/gitalk.min.js.map