GITALK CDNs

Description Gitalk is a modern comment component based on Github Issue and Preact.
Website http://gitalk.github.io
Sources URL https://github.com/gitalk/gitalk
Version 1.6.2 See all versions
Latest stable version 1.6.2 (current)
Latest version 1.6.2
Content Delivery Networks cdnjs

CDN links

File name CDN URL
gitalk-component.js cdnjs https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gitalk/1.6.2/gitalk-component.js
gitalk-component.js.map cdnjs https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gitalk/1.6.2/gitalk-component.js.map
gitalk-component.min.js cdnjs https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gitalk/1.6.2/gitalk-component.min.js
gitalk-component.min.js.map cdnjs https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gitalk/1.6.2/gitalk-component.min.js.map
gitalk.css cdnjs https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gitalk/1.6.2/gitalk.css
gitalk.css.map cdnjs https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gitalk/1.6.2/gitalk.css.map
gitalk.js cdnjs https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gitalk/1.6.2/gitalk.js
gitalk.js.map cdnjs https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gitalk/1.6.2/gitalk.js.map
gitalk.min.css cdnjs https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gitalk/1.6.2/gitalk.min.css
gitalk.min.css.map cdnjs https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gitalk/1.6.2/gitalk.min.css.map
gitalk.min.js cdnjs https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gitalk/1.6.2/gitalk.min.js
gitalk.min.js.map cdnjs https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gitalk/1.6.2/gitalk.min.js.map

Versions

Version CDN
1.6.2 cdnjs
1.6.1 cdnjs
1.6.0 cdnjs
1.5.2 cdnjs
1.5.1 cdnjs
1.5.0 cdnjs
1.4.1 cdnjs
1.4.0 cdnjs
1.3.3 cdnjs
1.3.2 cdnjs
1.3.1 cdnjs
1.3.0 cdnjs
1.2.4 cdnjs
1.2.3 cdnjs
1.2.2 cdnjs
1.2.1 cdnjs
1.2.0 cdnjs
1.1.4 cdnjs
1.1.3 cdnjs
1.1.2 cdnjs
1.1.1 cdnjs
1.1.0 cdnjs
1.0.5 cdnjs
1.0.4 cdnjs
1.0.3 cdnjs
1.0.2 cdnjs
1.0.1-beta cdnjs
1.0.1 cdnjs
1.0.0-beta.1 cdnjs
1.0.0-beta cdnjs
1.0.0 cdnjs

All assets for gitalk

File CDN
gitalk-component.js cdnjs
gitalk-component.js.map cdnjs
gitalk-component.min.js cdnjs
gitalk-component.min.js.map cdnjs
gitalk.css cdnjs
gitalk.css.map cdnjs
gitalk.js cdnjs
gitalk.js.map cdnjs
gitalk.min.css cdnjs
gitalk.min.css.map cdnjs
gitalk.min.js cdnjs
gitalk.min.js.map cdnjs